Gebelikte Tiroid

Gebelikte tiroid açısından hangi testler yapılır?

Bir kadın gebe kaldığını anlar anlamaz kadın hastalıkları ve doğum uzmanına gitmelidir. Bu kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, gebe kadında bir çok muayene ve tetkikler ister. Bu muayene ve tetkiklere gebelikte tiroit testleri de eklenmelidir. Bu nedenle gebelikte tiroid  hastalığının ilk teşhisini kadın doğum uzmanı koyabilir.

Haşimoto hastalığı ile haşimato hastalığı aynıdır; tıbben doğru olanı haşimoto hastalığıdır. Atom tedavisi ile radyoaktif iyot RAİ tedavisi aynı anlama gelir, ancak doktorlar radyoaktif iyot RAİ tedavisini kullanmayı tercih eder.

Gebelikte tiroid teşhisi konulduktan sonra hastanın gideceği tiroid uzmanı gebelikte tiroid hastalığının türünü ve safhasını saptamak için yapılmış olan bazı muayene ve testleri tekrarlar ve yeni bazı muayene  ve testler yapar. Bu yeni muayene ve testler sonucunda gebelikte tiroid hastalığının ayrıntıları öğrenilir, tedavisi ona göre düzenlenir ve takibe alınır.

Gebelikte tiroid hastalığı saptandıktan sonra verilecek tedavi gebelik dönemince en geç 45 günde bir yapılacak kontrol muayeneleri ve testleri ile küçük basamaklar halinde değiştirilip gebeliğin gidişine ayak uydurulur.

Yani gebelik teşhis konulup bir tedavi verildikten sonra iş bitmiyor; gebelik boyunca bu hastalığın tedavisi değişerek sürüyor. Gebelik bitip doğum olunca, gebelikte tiroid hastalığı için verilmiş olan tedavi bu defa yine değiştiriliyor ve lohusa kadının ihtiyaçlarına göre düzenleniyor.

http://guatr.ca/gebelikte-tiroid/