Guatr Atom Tedavisi

Guatr Atom Tedavisi nedir?

Tiroit kanserleri’nde atom tedavisi kullanılmazsa kanserin tekrarlanması ve başka organlara yayılması, lenf düğümerine gitmesi ve metastaz yapması riski artar. Atom tedavisi ‘nde radyoaktif iyot kullanılır. Kullanılan radyoaktif iyot ya sıvıdır ya da kapsül halindedir. Kapsül olarak radyoaktif iyot kullanıldığında, atom tedavisi sonrasinda tükürük bezleri daha az zarar görür. Guatr atom tedavisi, tiroid hastalıklarında kullanılan bir yöntemdir.

O nedenle, atom tedavisi’nin kullanıldığı bir tiroid hastalığı tiroit kanseridir. Tiroid kanserlerinde önce ameliyat yapılır, tiroit bezi tamamen çıkarılır, tiroid’in çevresindeki lenf düğümleri de çıkarılır. Sonra da yüksek doz atom tedavisi uygulanır.

http://guatr.ca/guatr-atom-tedavisi/