Hamilelikte Tiroid

Hamilelik tiroid açısından hangi testler yapılır?

Bir kadın, hamile kaldığını anlar anlamaz kadın hastalıkları ve doğum uzmanına gitmelidir. Bu kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, hamile kadında bir çok muayene ve tetkikler ister. Bu muayene ve tetkiklere hamilelikte tiroid testleri de eklenmelidir. Bu nedenle hamilelikte tiroid hastalığının ilk teşhisini kadın doğum uzmanı koyabilir.

Hamilelikte tiroid hastalığı teşhisi konulduktan sonra hastanın gideceği tiroid uzmanı ise hamilelikte tiroid hastalığının türünü ve safhasını saptamak için yapılmış bazı muayene ve testleri tekrarlar ve gerekirse yeni bazı muayene  ve testler yapar. Bu yeni muayene ve testler sonucunda hamilelikte tiroid hastalığının ayrıntıları öğrenilir, tedavisi ona göre düzenlenir ve takibe alınır. Haşimoto hastalığı ile haşimato hastalığı aynıdır; tıbben doğru olanı haşimoto hastalığıdır. Atom tedavisi ile radyoaktif iyot RAİ tedavisi aynı anlama gelir, ancak doktorlar radyoaktif iyot RAİ tedavisini kullanmayı tercih eder.

Hamilelikte tiroid saptandıktan sonra verilecek ilaç, hamilelik dönemince en geç 45 günde bir yapılacak kontrol muayeneleri ve testleri ile küçük basamaklar halinde değiştirilip gebeliğin gidişine ayak uydurulur. Yani hamilelikte tiroid teşhis konulup bir tedavi verildikten sonra iş bitmiyor; hamilelik boyunca bu tiroid hastalığın tedavisi değişerek sürüyor. Hamilelik bitip doğum olunca, hamilelikte saptanan tiroid hastalığı için verilmiş olan tedavi bu defa yine değiştiriliyor ve lohusa kadının ihtiyaçlarına göre düzenleniyor.

http://guatr.ca/hamilelikte-tiroid/