Hipertiroidi

Hipertiroidi Nasıl Teşhis Edilir? Hipertiroidi Tanısı Nasıl Konulur?

Hipertiroidi olan hastanın kapsamlı bir tiroid muayenesinden sonra tiroid ultrasonografisi yapılır. Hastadan kan ve idrar numunesi alınır. Kanda; FT3, FT4, TSH, anti-tg, anti-tpo, anti-TSH reseptör antikorları, tam kan sayımı, sedimentasyon, şeker ile ilgili tahliller, SGOT, SGPT, GGT, üre, kreatinin testleri yapılır. Hipertiroidi olan hastalarda idrar’da iyot miktarı tespit edilip, kreatininle oranlanır. Sonra mutlaka, tiroid sintigrafisi yapılır; her Hipertiroidi olan hastada mutlaka tiroid sintigrafisi yapılmalıdır. Tiroid nodülü olan hastalarda, nodüle ultrasonografi eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) yapılmalıdır.

Hipertiroidi Nasıl Tedavi Edilir?

Hipertiroidi tedavisi için kullandığımız 3 ana tedavi vardır. Bunlar: ameliyatsız radyoaktif iyot tedavisi (atom tedavisi de denmektedir), ameliyat ile tiroidin çıkarılması, tiroidi durduran ilaçlar veya tiroid karşıtı ilaçlar (anti-tiroid ilaçlar da denilmektedir).

Anti-tiroid İlaçlar

Anti-tiroid ilaçlar, hipertiroidi hastalarının çoğunda kalıcı çözüm sunamaz. Bu ilaçlar; propyl thio uracil türevi tabletler (haplar) ve carbimazol türevi tabletler (haplar). Bu ilaçlar kalıcı çözüm sunmasa da bazı durumlarda kullanıyoruz. Örneğin, hamilelikte hipertiroidi olduğu zaman, propyl thio uracil türevi tabletler tercih edilir.

Ayrıca, hipertiroidi hastalarında radyoaktif iyot tedavisi veya ameliyatı bir süre ertelemek istediğimiz zaman propyl thio uracil türevi tabletler (haplar) veya carbimazol türevi tabletleri kullanabiliriz. Türkiye’de ve dünyanın birçok yerinde, hipertiroidi hastalarında, radyoaktif iyot (atom tedavisi) ve ameliyattan önce bir süre propyl thio uracil türevi tabletler (haplar) ve carbimazol türevi tabletleri kullanmak adet haline gelmiştir.

http://guatr.ca/hipertiroidi/