Tiroidin Fazla Çalışması

Tiroidin Fazla Çalışması Hastalığı Nasıl Teşhis Edilir? Tiroidin Fazla Çalışması Hastalığı Tanısı Nasıl Konulur?

Tiroidin fazla çalışması olan hastanın kapsamlı bir tiroid muayenesinden sonra tiroid ultrasonografisi yapılır. Hastadan kan ve idrar numunesi alınır. Kanda; FT3, FT4, TSH, anti-tg, anti-tpo, anti-TSH reseptör antikorları, tam kan sayımı, sedimentasyon, şeker ile ilgili tahliller, SGOT, SGPT, GGT, üre, kreatinin testleri yapılır. Tiroidin fazla çalışması olan hastalarda idrar’da iyot miktarı tespit edilip, kreatininle oranlanır. Sonra mutlaka, tiroid sintigrafisi yapılır; tiroidin fazla çalışması hastalığı olan her hastada mutlaka tiroid sintigrafisi yapılmalıdır. Tiroid nodülü olan hastalarda, nodüle ultrasonografi eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) yapılmalıdır.

Tiroidin Fazla Çalışması Nasıl Tedavi Edilir?

Tiroidin fazla çalışması hastalığı tedavisi için kullandığımız 3 ana tedavi vardır. Bunlar: ameliyatsız radyoaktif iyot tedavisi (atom tedavisi de denmektedir), ameliyat ile tiroidin çıkarılması, tiroidi durduran ilaçlar veya tiroid karşıtı ilaçlar (anti-tiroid ilaçlar da denilmektedir).

Tiroidin Fazla Çalışması Tedavisinde Anti-tiroid İlaçlar

Anti-tiroid ilaçlar, tiroidin fazla çalışması olan hastalarının çoğunda kalıcı çözüm sunamaz. Bu ilaçlar; propyl thio uracil türevi tabletler (haplar) ve carbimazol türevi tabletler (haplar) dır. Bu ilaçlar, tiroidin fazla çalışması hastalığında kalıcı çözüm sunmasa da bazı durumlarda kullanıyoruz. Örneğin, hamilelikte tiroidin fazla çalışması siz konusu olduğu zaman, propyl thio uracil türevi tabletler tercih edilir.

Ayrıca, tiroidin fazla çalışması hastalarında radyoaktif iyot tedavisi veya ameliyatı bir süre ertelemek istediğimiz zaman propyl thio uracil türevi tabletler (haplar) veya carbimazol türevi tabletleri kullanabiliriz. Türkiye’de ve dünyanın birçok yerinde, Tiroidin fazla çalışması hastalığında, radyoaktif iyot (atom tedavisi) ve ameliyattan önce bir süre propyl thio uracil türevi tabletler (haplar) ve carbimazol türevi tabletleri kullanmak adet haline gelmiştir.

http://guatr.ca/tiroidin-fazla-calismasi/