Zehirli Guatr

Zehirli Guatr Nasıl Teşhis Edilir? Zehirli Guatr Tanısı Nasıl Konulur?

Hastanın kapsamlı bir tiroid muayenesinden sonra tiroid ultrasonografisi yapılır. hastadan kan ve idrar numunesi alınır. Kanda; FT3, FT4, TSH, anti-tg, anti-tpo, anti-TSH reseptör antikorları, tam kan sayımı, sedimentasyon, şeker ile ilgili tahliller, SGOT, SGPT, GGT, üre, kreatinin testleri yapılır. İdrar’da iyot miktarı tespit edilip, kreatininle oranlanır. Sonra mutlaka, tiroid sintigrafisi yapılır; her zehirli guatr hastasında mutlaka tiroid sintigrafisi yapılmalıdır. Tiroid nodülü olan hastalarda, nodüle ultrasonografi eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) yapılmalıdır.

Zehirli Guatr Nasıl Tedavi Edilir?

Zehirli guatr tedavisi için kullandığımız 3 ana tedavi vardır. Bunlar: ameliyatsız radyoaktif iyot tedavisi (atom tedavisi de denmektedir), ameliyat ile tiroidin çıkarılması, tiroidi durduran ilaçlar veya tiroid karşıtı ilaçlar (anti-tiroid ilaçlar da denilmektedir).

Anti-tiroid İlaçlar

Anti-tiroid ilaçlar, hastaların çoğunda kalıcı çözüm sunamaz. Bu ilaçlar; propyl thio uracil türevi tabletler (haplar) ve carbimazol türevi tabletler (haplar). Bu ilaçlar kalıcı çözüm sunmasa da bazı durumlarda kullanıyoruz. Örneğin, hamilelikte zehirli guatr olduğu zaman, propyl thio uracil türevi tabletler tercih edilir.

Ayrıca, radyoaktif iyot tedavisi veya ameliyatı bir süre ertelemek istediğimiz zaman propyl thio uracil türevi tabletler (haplar) veya carbimazol türevi tabletleri kullanabiliriz. Türkiye’de ve dünyanın birçok yerinde, radyoaktif iyot (atom tedavisi) ve ameliyattan önce bir süre propyl thio uracil türevi tabletler (haplar) ve carbimazol türevi tabletleri kullanmak adet haline gelmiştir.

http://tiroid.ca/zehirli-guatr/